"A baptista iskola több, mint iskola."

Első és elengedhetetlen célunk az, hogy mint iskola helytálljunk a XXI. század Magyarországján.
Hogy miért is merjük azt mondani, vallani, hogy ennél többet is tudunk adni a ránk bízott gyermekeknek és kollégáinknak?
Elsősorban azért, mert egy rendszer részei lehetünk. Mi felnőttek, illetve a hozzánk járó gyermekek is támogatást élveznek több oldalról: a felnőttek képzések, szakmai műhelyek megvalósulásával, a gyermekek pedig az intézmények közti átjárás/továbbtanulás formájában. Ily módon nyomom tudjuk követni a gyermekek tanulmányi munkáját, segíteni tudjuk mind a tanulót, mind pedig a vele foglalkozó pedagógusokat.
Ennek alapja a közös nyelv; az a szemlélet, melyet a baptista iskolák képviselnek. Hiszünk a csapatmunkában, a szeretet (gyógyító) erejében, abban, hogy közösen képesek vagyunk eredményeket elérni. Inkluzív szemléletünk alaptétele, hogy a középpontban a gyermek áll. És mivel nincs két azonos nebuló, ezért az oktatást közelítjük a gyerek felé, nem pedig fordítva. Ezt a munkát segíti a sok speciális végzettségű szakember, akik egy "átlagos" iskolában nemigen találhatóak meg: gyógypedagógus, pszichopedagógus, logopédus, mozgásterapeuta, művészetterapeuta, zeneterapeuta, iskolapszichológus, iskolalelkész. Ennek másik pillére a tehetséggondozás; iskolánk a múlt tanévtől regisztrált tehetségpont.
A hozzánk érkező diákok az említett inkluzív szemléleten túl, illetve annak alapjaként keresztény szellemiségű nevelésben részesülnek, ami a bibliaórákon túl közös Istentiszteletekben realizálódik.
Fontosak számunra az Ünnepek. Ez lehet egy jeles nap, vagy akár egy verseny, összejövetel is.
Ezekből erőt nyerve képesek vagyunk  tudásunk legjavát nyújtva, szeretetben és hittel oktatni, nevelni.