A Pannonhalmi építőkövei

Diákjaink és iskolánk sikere számos elemből épül fel; valamennyi „építőkő” hozzátesz ahhoz, hogy globálisan gondolkodó, dönteni és felelősséget vállalni tudó, a világra bátorsággal nyitó, kíváncsi gyermekek, fiatalok kerüljenek ki falaink közül.
Nézzük a legfontosabb „építőköveket”!


Élményalapú tanulás!


A modern tanítás és tanulás túlmutat a táblán, a tankönyvön, a tanóra keretein, sőt, iskolánk falain is. Színes projektekkel/intelligens órákkal és nemzetközi kapcsolati hálóval várjuk a hozzánk jelentkező gyermekeket. Bízunk abban, hogy segítségünkkel remekül élik majd meg a jövő kihívásait.


Mindenki jó valamiben!


Hisszük, hogy mindenki tehetséges, unikális személyiség; ebben a szemléletben hozzuk felszínre tanulóink talentumait. Várja diákjainkat a Nyelvi Stúdió, a Művészeti Stúdió és a Sakk Stúdió!


Ahány nyelv, annyi ember!


Oktatási céljaink közt kiemelt fontossággal bír a nyelvoktatás (angol, orosz, kínai). A gyermekeket intézményünkben amerikai önkéntesek, nyelvi táborok, native órák várjak már első osztályos kortól; sokan már az általános iskolánkban középfokú (komplex) nyelvvizsgát szereznek.


Értékrend!


A modern élet számos válaszutat kínál, a helyes döntés kulcskérdés; megfelelő értékrend, elvek, belső tartás szükséges hozzá. Mindezek megtalálásához, fejlődéséhez a hitéleti nevelés is hozzásegíti tanulóinkat iskolánkban. Havonta zenés istentiszteleteket szervezünk iskolalelkészünk közreműködésével. Minden reggel „Napi igével” indítjuk a napot, melynek megértéséhez, befogadásához a gyerekek természetesen iránymutatást is kapnak. A Szentírással a diákok falaink közt Bibliaismeret tanórák keretein belül ismerkednek. Rendszeresen részt veszünk a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett programokon, akciókon; segítünk, ahol tudunk, karitatív szemléletre neveljük az ifjúságot is.


Nálunk nincs kötelező házi feladat!


Iskolánkban megszűnt a házi feladat kötelező volta; a gyermekeknek ehelyett felkínálunk minden kompetenciaterület mentén gyakorlási, kutatási lehetőséget, feladatokat. A diák maga választ: mennyit, mikor, mit. Ezek a feladatcsomagok a tantárgyi követelményekhez kapcsolódnak, de meghagyják a gyermeki szabadságot.


Állandó feleltetés, számonkérés helyett Pannonhalmi Tudáspróba!


A Tudáspróba tulajdonképpen egy modern, kreatív vizsgarendszer, mellyel diákjainkat a folyamatos tanulásra, összefüggések meglátására, tudásuk elmélyítésére ösztönözzük kreatív, támogató formában. A számonkérés e módja számtalan olyan készséget, képességet, kompetenciát fejleszt, melyek elengedhetetlenek a sikeres felnőtt élethez, érzelmi stabilitáshoz. Ilyen a gondolatok szabatos kifejezésmódja szóban, írásban, a lényegkiemelés, a kritikai gondolkodás, vagy akár egy PPT elkészítése.

 

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola és Gimnázium
1103 Budapest, Kőér u. 7/b-9.
Tel.: +36 01 262 2992
pannonhalmi@baptistaoktatas.hu


Célunk, hogy „építőköveink” segítségül szolgáljanak ahhoz, hogy diákjaink belső
motivációval rendelkező, magabiztos, értékes felnőtté váljanak, épüljenek!

GALÉRIA