Szóbeli meghallgatás

Mire számíthatsz a szóbeli meghallgatáson?

Kérjük, hozd magaddal az alábbiakat:

  • 8. osztályos kivonat az e-naplóból;
  • 8. osztályos magyar nyelv, irodalom, matematika és idegen nyelv füzeteid;
  • esetlegesen vizsgaeredményedről szóló tanúsítványaid, versenyeken szerzett okleveleid;
  • vallási felekezethez való tartozás esetén lelkészi ajánlásod;
  • nyelvvizsga bizonyítványod, amennyiben már sikerült megszerezned!

Ezek a dokumentumok segítenek abban, hogy teljesebb képet kapjunk Rólad.

A szóbeli meghallgatáson a megjelölt témakörök közül (sorsolással) kapsz egy témát. Ezt követően rövid felkészülés után lehetőséged lesz a témával kapcsolatos gondolataid önálló kifejtésére: 8-10 mondatban elmondhatod a tanultakat, ismereteid. Kíváncsiak vagyunk a véleményedre!

Esetenként a felvételiztető tanár kérdés és/vagy feladat formájában is fordulhat Hozzád; ezekre azonnali választ kell adnod.

A felvételi rangsorolás során felmerülő azonos pontszám esetén előnyt élvezhetnek az országos versenyeken elért 1., 2., 3. helyezést elért, illetve B1-2 nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezők.

 

Mit értékelünk a meghallgatás során?

50-40 pont 39-16 pont 15-0 pont
A feltett kérdéseket/feladatokat jól megérted. A kérdéseket/feladatokat nem minden esetben érted pontosan, kétely esetén kulturáltan kérdezel. A kérdéseket/feladatokat nem érted.
Az évfolyamodnak megfelelő szinten adsz számot tárgyi tudásodról/általános műveltségedről. Az adott témában tájékozott, szakszerű vagy. Ismereteid használni vagy képes a mindennapokban. Tárgyi tudásodban/általános műveltségedben hiányosságok, bizonytalanságok mutatkoznak. Tárgyi tudásodban/általános műveltségedben komoly hiányosságokat tapasztalhatók.
Feleletednek logikus gondolatmenete, felépítettsége van. Képes vagy összefüggések meglátására, ok-okozat felismerésére, következtetés megfogalmazására. Tudsz érvelni. Feleletednek gondolatmenete nem mindig logikus, kevésbé következetes. Feleleletednek gondolatmenete nem logikus, ellentmondásos, szaggatott. Kommunikációs készséged még nem megfelelő.
Megnyilatkozásaidat a témának megfelelő (szak)szókincs, pontos nyelvhasználat jellemzi, feleleted informatív, koharens. Megnyilatkozásaid kevésbé informatívak; előfordulnak nyelvhelyességi, szóhasználati hibák. Megnyilatkozásaid kevésbé informatívak; feleletedben sok nyelvi és szóhasználati hiba fordul elő.

 

 

Az emelt szintű angol nyelvi gimnáziumi osztályba jelentkezel?  

A következő tudnivalók Neked szólnak!

 

A szóbeli felvételi meghallgatás részei

1.      Kötetlen beszélgetés angol nyelven az alábbi, előre megadott témakörök alapján. Egy témakört húzol ki. (Rendelkezésre álló idő 5 perc.)

2.      Monologikus beszéd képi stimulus alapján. Ez azt jelenti, hogy önállóan beszélsz egy adott, helyben kapott képről, illetve a vizsgáztató tanár kérdéseket tesz fel Neked a képpel kapcsolatban. (Rendelkezésre álló idő 5 perc.)

3.      Kötetlen beszélgetés egy, az általános műveltségi tételek közül kihúzott témakörben magyar nyelven.

 

Témakörök az angol nyelvű beszélgetéshez

1.      My family

2.      My school

3.      Hobbies, free time activites

4.      Television, computer, mobile phone

5.      My weekends and my weekdays

6.      My best holiday

7.      My best friend, friends

8.      Sports

9.      Weather and clothing

10.  Shopping

 

Témakörök az áltanos magyar nyelvű beszélgetéshez

1.      Mutass be egy országot: elhelyezkedés, nyelv, nevezetességek, látnivalók, szokások! Miért erre az országra esett a választásod?

2.      Miből és hogyan nyert energiát az ember a történelem során? Mit jelent az, hogy megújuló energiaforrás? Milyen módjai vannak az energiatakarékosságnak?

3.      Mit tehet egy család, egy iskola a környezet védelméért? Milyen konkrét példákat tudsz hozni saját környezetedből? Milyen lehetőségei vannak a környezetszennyezés csökkentésének?

4.      Mit mutatnál meg Magyarországon a fővároson kívül egy idelátogató külföldinek, aki egy hetet tölt hazánkban? 

5.      Számodra milyen az ideális iskola? Ha Te alapíthatnál gimnáziumot, milyen arculatú lenne, milyen jellegűre formálnád?

 

Várunk szeretettel; mutasd meg tudásod, személyiséged! Kíváncsiak vagyunk Rád.

 

Iskolavezetés

CSATOLT DOKUMENTUMOK