Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

Kedves Szülők/Gondviselők! 

A gyermekek iskolai beiratkozásához az alábbi dokumentumokra lesz szüksége az iskolának:

· oktatási azonosító igazolás/jogviszony igazoló lap (óvoda adja ki);
·  gyermek személyazonosító igazolványa (ha van);
·  gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya);
·  gyermek születési anyakönyvi kivonata;
·  gyermek TAJ kártyája;
·  szülő(k) személyi igazolványa;
·  szülő(k) lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya);
·  ha a családi helyzet indokolja: a gyermek elhelyezéséről és felügyeletéről szóló bírósági határozat;
·  nem magyar állampolgárság esetén, az ezt igazoló dokumentum és a magyarországi tartózkodási engedély;
·  rendszeres gyermekvédelmi igazolás, amennyiben jogosultak rá;
·  hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetről szóló jegyzői határozat, amennyiben a helyzet fennáll;

· szakvélemények, ami lehet: sajátos nevelési igényű gyermek esetében az ezt megállapító szakértői vélemény illetve egyéb szakértői vélemény (pl.: BTMN, neurológia stb.)
· NEK-adatlap (okmányirodából a diákigazolványhoz)
· jelentkezési lap (honlapon megtalálható)
· iskolai felvétel iránti kérelem (honlapon megtalálható)
· nyilatkozat a szülői felügyeletről (honlapon megtalálható)
· nyilatkozat a gyermek életvitelszerű lakhelyéről (honlapon megtalálható)
· nyilatkozat szakértői véleményről (honlapon megtalálható)

 

GALÉRIA

CSATOLT DOKUMENTUMOK