Érdekli Önöket a mai gyermekek élete?


Kedves Szülők !

Érdekli Önöket a mai gyermekek élete: problémáik és sikereik titka, vágyaik és lehetőségeik, barátaik és magányuk, a gyermekeinkben rejlő értékek?

Pedagógiai programunk szerint egyéni bánásmódot biztosítunk a sajátos nevelési igényű tanulóknak (SNI-s): 

  • Tanulási problémák: diszlekxia, diszgráfia, diszkalkulia, vagy enyhe fokban értelmi fogyatékosság
  • Magatartási problémák: szorongás, hiperaktivitás, egyéb beilleszkedési probléma
  • Valamint: autista, autisztikus

Önök:

  • Szeretnék tudni, hogy a gyermekük milyen teljesítményre képes?
  • Szeretnék, ha a képességei kiteljesednének?
  • Szeretnék, hogy gyermeke jövendő életéhez szükséges gyakorlati ismeretekkel, magabiztos problémamegoldó képességgel és embertársai iránti érzékenységgel felvértezve hagyja el az általános iskolát?


Akkor Önnek fontos, hogy milyen iskolában, kik, hogyan, milyen feltételek mellett tanítják a gyermekét.

Akkor Önnek meg kell ismerkednie azokkal a pedagógiai lehetőségekkel,amelyeket a PANNONHALMI BÉLA BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (Szivárvány Magántanoda) kínál Önöknek.

Gyermekével együtt lépjen be hozzánk!